İZLEYİCİ TESİLCİSİ

 

İzleyici Temsilcisi Bilgileri

Sevim Yayla Sekin
izleyicitemsilcisimetro
@yandex.com

Telefon: 0322 441 00 05
Fax       : 0322 441 00 51
GSM    :  0553 688 05 00